KỲ HỌP LẦN THỨ 14 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LÁI HIẾU KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Huỳnh Thanh Cần 26/12/2019 10:25
Sáng ngày 23/12/2019, kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân phường Lái Hiếu khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc - đây cũng là kỳ họp thường lệ cuối năm theo luật định để kiểm điểm tình hình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.

 

Sáng ngày 23/12/2019, kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân phường Lái Hiếu khóa 11, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc - đây cũng là kỳ họp thường lệ cuối năm theo luật định để kiểm điểm tình hình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 mà Nghị quyết Hội đồng Nhân dân phường đã đề ra, trên cơ sở đó tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính quyền năm 2020 cũng như thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân. 

 

 

Sau phần nghi thức, kỳ họp đã tiếp tục thực hiện các nội dung chính, Ông Cao Đằng Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng Nhân dân phường về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính quyền năm 2019 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo cho biết: Trong năm 2019, phường đã thực hiện 17 chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội đồng Nhân dân đã đề ra, trong đó có 16 chỉ tiêu đạt vượt. Nổi bật nhất là chỉ tiêu giảm nghèo đạt 388,0 %; đồng thời phường được cấp trên quyết định tái công nhận phường văn minh đô thị giai đoạn 2014 - 2019; Về kinh tế: tổng thu ngân sách nhà nước 8 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 469 tỷ đồng; Trên lĩnh vực văn hóa xã hội: số lao động được tạo việc làm mới 400 lao động; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa chiếm 96,6%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,89%. Mức độ hài lòng của người dân đối với chính quyền đạt 100%, tăng 5% so với năm trước. Trong buổi sáng của ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2019, phương hướng nhiệm vụ ngân sách địa phương năm 2020; báo cáo tình hình hoạt động Hội đồng Nhân dân năm 2019, chương trình công tác năm 2020; báo cáo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14  Hội đồng Nhân dân phường của Ban Thường trực UBMTTQVN phường; báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của một số ngành.

Buổi chiều, kỳ họp sẽ tiếp tục thông qua các tờ trình và thảo luận tổ đánh giá kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế trong điều hành kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính quyền; hoạt động của Hội đồng Nhân dân, của các ngành quản lý nhà nước ở địa phương .v.v. Vào sáng ngày 24 tháng 12 năm 2019 trong phiên họp ngày thứ hai kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân giải trình một số ý kiến mà đại biểu đặt ra và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết kỳ họp.                                                                           

Hùng Khanh
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE