HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN THÀNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)
Huỳnh Thanh Cần 09/08/2019 14:29

 

Chiều ngày 08/8/2019, Hội đồng Nhân dân xã Tân Thành tổ chức kỳ họp thứ Mười một (kỳ họp bất thường). Ông Lê Văn Điện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyên - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND xã chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch  HĐND thị xã; ông Lê Văn Sáu - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN  thị xã; Bà Nguyễn Thị Tuyết Đông, UVBCH Đảng bộ - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã, Đại biểu HĐND thị xã đơn vị xã Tân Thành ¾ vị. Đại biểu HĐND xã có 22/22 vị. Đại diện các ngành, đoàn thể xã, các điểm trường, Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp các ấp cùng dự.

Kỳ họp thứ Mười một (bất thường) Hội đồng Nhân dân xã Tân Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền HĐND xã, xem xét cho từ chức Chủ tịch UBND xã khóa XI đối với ông Võ Quốc Thắng, do  UBND thị xã Ngã Bảy điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy, và bầu bổ sung Chủ tịch UBND xã Tân Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quyết định 1783-QĐ/TU ngày 06/8/2019 của Thị ủy Ngã Bảy về việc điều động cán bộ đối với ông Cao Thanh Hùng.

Kỳ họp đã thông qua 02 Tờ trình và 02 Nghị quyết: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Tân Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Võ Quốc Thắng do được phân công nhiệm vụ khác và xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND xã Tân Thành, khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Cao Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, với số phiếu tín nhiệm cao 22/22, đạt 100%.

 

 

Thanh Nguyên
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết
Về việc Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Về việc Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019
Lịch tiếp công dân định kỳ của đại biểu HĐND thị xã năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE