HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN THÀNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 13
Huỳnh Thanh Cần 26/12/2019 08:49
Ngày 23 - 24 tháng 12 năm 2019, Hội đồng Nhân dân xã Tân Thành tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019).

 

Ngày 23 - 24 tháng 12 năm 2019, Hội đồng Nhân dân xã Tân Thành tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019). Đồng chí Lê Văn Điện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nguyên - Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã chủ  tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Tước - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã; đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã đơn vị xã Tân Thành; đồng chí Nguyễn Hoài Vũ, Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Cao Thanh Hùng, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã; đồng chí Nguyễn Văn Lịnh, Đảng ủy viên - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã. Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã có 22/22 vị. Đại diện các ngành, đoàn thể xã, các điểm trường, Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp và đại diện cử tri các ấp (mỗi ấp 03 cử tri).

 

 

Kỳ họp khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 23/12/2019, kỳ họp đã thông qua 08 báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban của Hội đồng Nhân dân xã, UBND, UB MTTQVN xã; 07 Tờ trình; 07 Nghị quyết, ngoài ra kỳ họp gửi 06 báo cáo để đại biểu nghiên cứu.

Qua một ngày rưỡi làm việc Hội đồng Nhân dân xã đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền năm 2019, thảo luận, đóng góp, quyết định các chỉ tiêu nhiệm vụ, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, ổn định an ninh, trật tự, xây dựng chính quyền và thực hiện một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của địa phương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền năm 2020.

Kỳ họp lần này Hội đồng Nhân dân xã đã thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền, bầu bổ sung các chức danh Trưởng ban Kinh tế - xã hội đối với ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân xã đối với ông Lê Văn Kiểu và bầu bổ sung Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Trường Hải. Đồng thời cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với ông Võ Quốc Thắng do chuyển công tác và không cư trú tại địa phương.

Thanh Nguyên
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE