ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HIỆP LỢI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Huỳnh Thanh Cần 13/03/2020 15:16

 

Đảng bộ phường Hiệp Lợi vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy.

 

 

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Hiệp Lợi đã thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu Nghị quyết. Tiêu biểu như: 100% đường liên khu vực  được bê tông hóa; thủy lợi khép kín 100%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100%; thu nhập bình quân đạt trên 55  triệu đồng/người/năm, vượt gần 7 triệu đồng/người/năm so với chỉ tiêu nghị quyết; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 96,78%, vượt 6,78% nghị quyết. Phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đảng bộ phường Hiệp Lợi xác định là “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và các tổ chức Đảng; xây dựng chính quyền thân thiện; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội”. Theo đó, Đảng bộ phường Hiệp Lợi đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhiệm vụ đột phá, thứ nhất là: xây dựng mô hình sản liên kết theo chuỗi giá trị và thứ 2 là xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Hoài Trọng
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE