ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ ẤP SƠN PHÚ 2A, XÃ TÂN THÀNH
Huỳnh Thanh Cần 08/07/2019 10:01
Đại hội đảng viên Chi bộ ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành

 

Đại hội đảng viên chi bộ ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành vừa diễn ra thành công tốt đẹp.

Chi ủy Chi bộ ấp Sơn Phú 2A ra mắt đại hội

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ ấp sơn Phú 2A, xã Tân Thành cho thấy, trong tổng số 17 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra có đến 09 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật như chỉ tiêu vận động hộ dân cải tạo 56ha vườn cây kém hiệu quả sang trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao, đạt trên 370% so với nghị quyết; tỷ lệ giảm nghèo đạt 400%, nhiệm kỳ qua giảm 8 hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm 11 hộ, đạt 366% nghị quyết; vận động người dân tham gia BHYT đạt 103%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 117,65%, chi bộ hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ mới 2020 - 2022, Chi bộ ấp Sơn phú 2A, xã Tân Thành xác định 15 chỉ tiêu quan trọng cần phấn đấu hoàn thành như: xây dựng từ 3 - 5 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; phấn đấu ấp không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm 6 - 8 hộ; 100% hộ dân đều có nước sạch, nước hợp vệ sinh sử dụng; vận động từ 95% dân số tham gia BHYT hàng năm; phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu trên giao; phấn đấu hàng năm chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đại hội đảng viên Chi bộ ấp Sơn Phú 2A cũng đã bầu ra Chi ủy, bầu Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

 

 

Bảo Toàn
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019
V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019
Về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE