Đảng bộ xã Đại Thành tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Thành lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa được tổ chức và kết thúc thành công.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Lái Hiếu thành công tốt đẹp

Trong 02 ngày 05 và 06/3/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lái Hiếu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE