TRIỂN KHAI VĂN BẢN LUẬT
Huỳnh Thanh Cần 15/07/2019 11:00
Triển khai văn bản luật

 

Chiều ngày 12/7/2019, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Ngã Bảy đã tổ chức hội nghị triển khai văn bản luật cho lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã và các xã, phường; đại diện các câu lạc bộ pháp luật xã, phường; câu lạc bộ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào tôn giáo phường Hiệp Thành và câu lạc bộ phụ nữ tìm hiểu pháp luật công giáo xã Hiệp Lợi.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã triển khai các văn bản như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Cảnh sát biển Việt Nam và  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; trong đó Luật Phòng, chống tham nhũng gồm có 10 chương 96 điều; Luật Cảnh sát biển Việt Nam có 8 chương, 41 điều. Đây là những văn bản luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Ngoài ra, hội nghị cũng đã triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

 

Phước Thành
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019
V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019
Về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE