THỊ XÃ NGÃ BẢY TỔ CHỨC THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
Huỳnh Thanh Cần 28/11/2019 15:31

 

Hội đồng xét tuyển viên chức thị xã Ngã Bảy tổ chức kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2019. Hội đồng xét tuyển do ông Bùi Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 thị xã chỉ đạo, dưới sự giám sát của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ.

 

 

Trong đợt thi xét tuyển viên chức lần này có 58 thí sinh đủ điều kiện tham gia, với hình thức thi là mỗi thí sinh bắt thăm trả lời câu hỏi vấn đáp trực tiếp nội dung có liên quan đến luật viên chức và phần chuyên môn từng vị trí tuyển dụng. Trong 58 thí sinh tham gia thi tuyển việc chức đợt này, Hội đồng xét tuyển viên chức thị xã tuyển chọn 45 chỉ tiêu biên chế viên chức, trong đó biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục là 38 chỉ tiêu và biên chế sự nghiệp khác là 7 chỉ tiêu. Thông qua đợt thi tuyển lần này nhằm chọn ra ứng viên có năng lực, chuyên môn; phẩm chất đạo đức tốt để bổ sung vào nguồn viên chức tại các điểm trường, cũng như các đơn vị sự nghiệp cho phù hợp, góp phần đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 

Quốc Khánh
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE