THỊ XÃ NGÃ BẢY TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Huỳnh Thanh Cần 09/08/2019 13:46

 

Nhằm hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, đến nay thị xã Ngã Bảy đã xây dựng được dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 25 loại thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Tư pháp; Nội vụ; Kinh tế; Lao động Thương binh và xã hội; Văn hóa và Thông tin; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính và Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường.

 

Cải cách thủ tục hành chính được tích hợp vào trang thông tin điện tử thị xã

Theo đó, đối với lĩnh vực Tư pháp có 9 thủ tục xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; lĩnh vực Nội vụ có 8 thủ tục; kinh tế 3 thủ tục; Lao động thương binh và Xã hội 4 thủ tục; Văn hóa và Thông tin 2 thủ tục; Giáo dục và Đào tạo 3 loại thủ tục; Tài chính và Kế hoạch 5 loại thủ tục; Tài nguyên và Môi trường 1 thủ tục. Ngoài ra UBND thị xã cũng đã công bố 357 thủ tục hành chính đối với 10 phòng, ngành trực thuộc UBND, trong đó nhiều nhất là lĩnh vực tài chính và kế hoạch với 108 loại thủ tục. Đối với xã phường cũng đã công bố 135 loại thủ tục trên 14 lĩnh vực.

 

Bảo Toàn
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết
Về việc Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Về việc Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019
Lịch tiếp công dân định kỳ của đại biểu HĐND thị xã năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE