THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI THƯƠNG TRỰC HDND THÀNH PHỐ NGÃ BẢY
Huỳnh Thanh Cần 31/07/2020 02:16

Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang vừa có buổi kiểm tra tình hình hoạt động 7 tháng đầu năm đối với hoạt động HĐND thành phố Ngã Bảy. Tiếp làm việc với đoàn có ông Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố Ngã Bảy; ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố.

 

 

Nổi bật trong hoạt động của HĐND thành phố Ngã Bảy 7 tháng đầu năm là tổ chức bộ máy ổn định; đã tổ chức 2 kỳ họp HĐND; ban hành 14 Nghị quyết; cũng đã tổ chức 7 phiên họp thường trực HĐND thành phố; thường trực HĐND, các Ban HĐND và UBND thành phố đã tổ chức tốt lịch tiếp công dân định kỳ thứ 4 hàng tuần; phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện đúng luật định, Thường trực HDND thành phố và 2 Ban HĐND thành phố tổ chức 6 cuộc giám sát và 1 cuộc khảo sát chuyên đề theo chương trình giám sát năm 2020. Qua làm việc, Thường trực HĐND Tỉnh đánh giá cao kết quả điều hành hoạt động của HĐND thành phố, nhất là tổ chức thành công kỳ họp HĐND giữa năm; hoạt động giám sát thẩm tra của HĐND thành phố ngày càng thực chất, hiệu quả; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân thực hiện nề nếp, đúng qui chế, và đặc biệt là duy trì các mô hình giữa đại biểu HĐND với cử tri như mô hình: hỗ trợ con heo giống cho cử tri có hoàn cảnh khó khăn; mô hình hỗ trợ thẻ BHYT…

 

Bảo Toàn
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE