THÀNH PHỐ NGÃ BẢY CÔNG NHẬN 15 CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON ĐẠT CHUẨN “TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH”
Huỳnh Thanh Cần 25/08/2020 02:50

UBND thành phố Ngã Bảy vừa có Quyết định số 1745/QÐ-UBND, ngày  24/8/2020 về việc công nhận cơ sở giáo dục mầm non đạt chuẩn “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích” năm học 2019 - 2020.

 

Lễ tổng kết năm học 2019-2020 của Nhóm trẻ Tuổi Hồng 1, 2 phường Ngã Bảy

 

Theo đó, đã công nhận 15 cơ sở giáo dục mầm non đạt chuẩn “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích” năm học 2019-2020, trong đó có 06 trường công lập gồm: Trường Mầm non Hướng Dương, phường Ngã Bảy; Trường Mẫu giáo Bông Sen, phường Lái Hiếu; Trường Mẫu giáo Hoa Phượng, phường Hiệp Thành; Trường Mẫu giáo Sen Hồng, phường Hiệp Lợi; Trường Mẫu giáo Sao Mai, xã Đại Thành; Trường Mẫu giáo Phong Lan, xã Tân Thành. Cùng với 09 nhóm trẻ tư thục ngoài công lập sau: Nhóm trẻ Nhà Của Nấm, phường Lái Hiếu; Nhóm trẻ Tuổi Hồng 1, Nhóm trẻ Tuổi Hồng 2, Nhóm trẻ Vinh Phát, Nhóm trẻ Hoa Hồng, Nhóm trẻ Hoa Hồng 1, Nhóm trẻ Sao Mai, cùng ở phường Ngã Bảy; Nhóm trẻ Mai An, phường Hiệp Thành và Nhóm trẻ Lương Hiệp, phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy.

Được biết, các cơ sở giáo dục mầm non trên đều đạt các tiêu chuẩn, nội dung theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

 

Cẩm Trân
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE