TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4
Huỳnh Thanh Cần 14/02/2020 14:14

 

Sáng ngày 12/02/2020, ông Bùi Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các phòng, ban ngành chuyên môn và UBND các xã, phường xung quanh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

 

 

Theo tổng hợp và chấm điểm thi đua các huyện, thị, thành phố của Sở Thông tin và Truyền thông; trong năm 2019 việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh có 2 đơn vị là Ngã Bảy và Vị Thanh đạt trên  30% trong đó Ngã Bảy có 110/329 dịch vụ. Về sử dụng chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản, Ngã Bảy chiếm tỷ lệ 92% - đứng hàng thứ 5 trên tổng số 8 huyện thị, thành phố. Riêng trong năm 2020 này, các phòng ban chuyên môn đã đăng ký 35 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và các xã, phường đăng ký 104 dịch vụ, 13 thủ tục liên thông điện tử. Qua đó, thành phố đã xem xét và đăng ký với tỉnh 22 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và 3 thủ tục liên thông điện tử.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban ngành chuyên môn và UBND các xã, phường tăng cường hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nhất là việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và sử dụng chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản. Các ngành và các địa phương cần rà soát bộ thủ tục để đăng ký đạt tỷ lệ từ 30% trở lên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Văn phòng HĐND và UBND phối hợp với phòng Nội vụ đưa nội dung này vào chỉ tiêu thi đua năm 2020. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các ngành có liên quan rà soát lại quy trình thực hiện và hỗ trợ các xã, phường trong xử lý tình huống, đồng thời liên hệ với sở Thông tin và Truyền thông sớm mở lớp tập huấn về kỹ năng và quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho lãnh đạo các phòng, ban ngành chuyên môn và UBND các xã, phường để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

 

Phước Thành
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE