PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ NGÃ BẢY TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC TRONG TRƯỜNG HỌC MẦM NON
Huỳnh Thanh Cần 09/12/2019 10:13
Tại trường Mẫu giáo Sen Hồng, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ngã Bảy tổ chức chuyên đề giáo dục phát triển nhận thức trong trường học mầm non.

 

Tại trường Mẫu giáo Sen Hồng, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ngã Bảy tổ chức chuyên đề giáo dục phát triển nhận thức trong trường học mầm non. Tham dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, cùng với 60 đại biểu là cán bộ quản lý, giáo viên trong ban chất lượng giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

 

 

Trong thời gian 30 phút các đại biểu được trực tiếp tham gia dự giờ 2 tiết học tại lớp Chồi 1 và lớp Lá 2 do các giáo viên ở trường mẫu giáo Sen Hồng phụ trách giảng dạy, nội dung giảng dạy được giáo viên đứng lớp xây dựng giáo án một cách chi tiết với chủ đề phù hợp với lứa tuổi mầm non, cũng như khơi gợi được sự phát triển và nhận thức của trẻ qua tiết dạy đó. Tại buổi thảo luận các đại biểu đã tập trung tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến và rút ra được nhiều bài học  kinh nghiệm thực tế trong giảng dạy. Thông qua chuyên đề này nhằm nâng cao phương pháp giảng dạy trẻ cho phù hợp với lứa tuổi mầm non, phát huy được tính chủ động, sáng tạo và phát triển nhận thức của trẻ qua từng tiết dạy.

 

Quốc Khánh
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE