PHÁT ĐỘNG CUỘC THI MÔ HÌNH CÓ CẢNH QUAN, MÔI TRƯỜNG, SÁNG, XANH, SẠCH, ĐẸP
Huỳnh Thanh Cần 13/08/2019 10:03

 

Ủy ban Nhân dân thị xã Ngã Bảy vừa phát động Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường, sáng, xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn thị xã lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2020.

 

Phong trào xây dựng cảnh quan, môi trường được người dân tích cực hưởng ứng

 

Mục đích, yêu cầu của cuộc thi lần này nhằm tiếp tục phát huy và nâng cao ý thức tự giác của toàn xã hội trong việc chỉnh trang cảnh quan, môi trường; kịp thời nhân rộng những điển hình tiêu biểu trong việc tạo cảnh quan đẹp, môi trường sạch; qua đó không ngừng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm góp phần xây dựng Ngã Bảy ngày thêm sáng, xanh, sạch, đẹp. Có 8 mô hình được phát động tham gia cuộc thi lần này gồm: Hộ gia đình; Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu; Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã và Nhà văn hóa ấp đạt chuẩn; Tuyến đường; Ấp, khu vực văn hóa; Cơ sở thờ tự; Trường học và Trạm y tế xã, phường có cảnh quan, môi trường, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thời gian tổ chức cuộc thi ở cấp xã, phường kết thúc vào tháng 5 năm 2020; cấp thị xã kết thúc vào tháng 9 năm 2020.

 

Phước Thành
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết
Về việc Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Về việc Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019
Lịch tiếp công dân định kỳ của đại biểu HĐND thị xã năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE