NGÃ BẢY TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI HĐND THỊ XÃ - KHÓA XI (GIỮA NĂM 2019)
Huỳnh Thanh Cần 01/07/2019 13:51
Ngã Bảy tổ chức thành công kỳ họp thứ Mười hai HĐND thị xã - khóa XI (giữa năm 2019)

Chiều ngày 24/6/2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Ngã Bảy khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021 khai mạc Kỳ họp thứ Mười hai kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019. Tham dự kỳ họp các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã; Thường trực Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, có 26//28 đại biểu HDND thị xã, cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và đại diện cử tri các xã, phường về tham dự.

Kỳ họp thứ Mười hai HĐND thị xã khóa XI được tổ chức trong 2 ngày (24 và 25 tháng 6 năm 2019). Tại kỳ họp đã thông qua 21 báo cáo, trong đó có 11 báo cáo, được trình bày tại kỳ họp; 10 báo cáo gửi đại biểu nghiên cứu, gồm các báo cáo của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND thị xã, UBND, UBMTTQVN thị xã và các cơ quan tư pháp. Đã thông qua 05 Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính quyền 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương thị xã Ngã Bảy năm 2018; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán phân bổ ngân sách thị xã Ngã Bảy năm 2019 và Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thị xã Ngã Bảy khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong phần thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Các vị đại biểu HĐND đã nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trả lời và làm rõ thêm những kiến nghị của cử tri đồng thời các đại biểu sôi nổi thực hiện quyền chất vấn của mình đối với những vấn đề mà cử tri huyện nhà đang quan tâm thuộc các lĩnh vực đất đai, dự án đầu tư, giao thông, điện, y tế, văn hóa xã hội và xây dựng nông thôn mới…

Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ Mười hai HĐND thị xã Ngã Bảy khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thị xã khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực của HĐND thị xã, UBND thị xã, của các cơ quan liên quan trong việc quyết tâm, đồng hành thực hiện các chủ trương của Thị ủy, các Nghị quyết của HĐND thị xã và chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý nhà nước trong tất cả các lĩnh vực trên địa bàn thị xã. Kết quả kỳ họp cũng cho thấy hoạt động của HĐND thị xã ngày càng gắn bó với Nhân dân thị xã; mỗi đại biểu thực sự là đại diện cho tiếng nói của cử tri, những chính sách chung được thông tin rộng rãi giúp cử tri thuận tiện theo dõi và tham gia đóng góp ý kiến. Trên cơ sở đó, HĐND thị xã trân trọng lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị xác đáng và hoàn thiện, nâng cao chất lượng các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này.

 

 

Thúy Hằng
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE