KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT TRONG VẬN ĐỘNG KHAI BÁO Y TẾ TỰ NGUYỆN
Huỳnh Thanh Cần 07/05/2020 01:24

 

Thực hiện chỉ tiêu vận động toàn dân tham gia khai báo y tế tự nguyện trong phòng, chống dịch covid-19, thành phố Ngã Bảy đã vận động trên 60.400 người dân tham gia khai báo y tế tự nguyện, đạt 108% dân số tham gia khai báo y tế trên địa bàn thành phố. Tất cả 6/6 xã phường đều vượt tỷ lệ người dân khai báo y tế tự nguyện. Thành phố Ngã Bảy cũng là đơn vị có tỷ lệ người dân khai báo y tế tự nguyện cao nhất so với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 

Ông Bùi Việt Hà- Phó Chủ tịch UBND thành phố trao thưởng cho các đơn vị

 

Biểu dương thành tích các đơn vị trong công tác vận động nhân dân tham gia khai báo y tế tự nguyện, sáng ngày 6/5, UBND thành phố Ngã Bảy tổ chức khen thưởng đột xuất cho 8 tập thể  đã có thành tích tiêu biểu trong công tác vận động Nhân dân tham gia khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19, gồm: Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm y tế thành phố và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 6 xã, phường. Tổng số tiền thưởng là 20 triệu đồng.

 

Bảo Toàn
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE