HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ THỊ XÃ NGÃ BẢY LẦN THỨ II NĂM 2019
Huỳnh Thanh Cần 01/07/2019 13:53
Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Ngã Bảy lần thứ II năm 2019

Sáng ngày 27/6/2019, UBND thị xã Ngã Bảy đã tổ chức hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Ngã Bảy lần thứ II năm 2019, với 60 đại biểu đại diện cho 1.793 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã tham dự.

 

Ông Bùi Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã trao giấy khen cho đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu

Trong những năm qua, thị xã đã triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, đồng bào các dân tộc phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cũng như những khó khăn và hạn chế, thị xã đã đề ra mục tiêu đến năm 2024 là phát huy truyền thống đoàn kết, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng đô thị, chất lượng nông thôn mới; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội nghị đã biểu quyết danh sách đại biểu tham dự đại hội cấp Tỉnh gồm 15 thành viên; khen thưởng 2 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác dân tộc và 12 cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu.

 

 

 

Phước Thành
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE