HƠN 100 CÁN BỘ ĐƯỢC TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Huỳnh Thanh Cần 01/09/2020 00:13

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Ngã Bảy vừa phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang mở lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 cho hơn 100 cán bộ là các cán bộ lãnh đạo, công chức các phòng, ban chuyên môn của UBND thành phố; lãnh đạo UBND và công chức bộ phận một cửa ở 6/6 xã, phường. Tham dự buổi tập huấn có ông Nguyễn Đăng Hải, Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy.

 

Ông Nguyễn Đăng Hải, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

 

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu những chức năng, quy trình cũng như các thao tác sử dụng của một số ứng dụng như: hệ thống chứng thực tập trung, ứng dụng di động Hậu Giang và hệ thống dịch vụ công trực tuyến - một cửa điện tử. Trong đó đi sâu hướng dẫn về đăng ký tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến và quản lý lệ phí thanh toán trực tuyến đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Lớp tập huấn cũng dành thời gian để các học viên thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn các biện pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan nhà nước trong thời gian tới.

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phần mềm quản lý văn bản và dịch vụ hành chính công cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố từng bước đáp ứng được nhu cầu giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả cho người dân, tăng cường hiệu quả công việc của các cán bộ công chức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hướng đến xây dựng chính quyền điện tử trong thời gian tới.

Quốc Khánh
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE