GIÁM SÁT CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO
Huỳnh Thanh Cần 05/08/2019 10:09
Giám sát công tác thực hiện chính sách pháp luật về lao động việc làm và chương trình giảm nghèo

 

Nằm trong kế hoạch giám sát của HĐND thị xã, Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã Ngã Bảy đã đến giám sát công tác thực hiện chính sách pháp luật về lao động việc làm và kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đối với phòng Lao động thương binh và xã hội thị xã.

Đoàn giám sát Ban Kinh tế- xã hội HĐND thị xã Ngã Bảy giám sát tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thị xã

 Giám sát kết quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thấy, trong năm 2018 vừa qua phòng Lao động thương binh và xã hội thị xã đã tham mưu UBND thị xã mở được 10 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, đạt 111,11% kế hoạch tỉnh giao, với tổng số lao động được đào tạo là 225 người. Riêng 6 tháng đầu năm 2019 cũng đã mở được 2/6 lớp nghề phi nông nghiệp. Điểm nổi bật là các lớp đào tạo nghề có gắn với địa chỉ việc làm nên sau khi đào tạo hầu hết lao động đều có việc làm. Tuy nhiên khó khăn chung trong công tác đào tạo nghề hiện nay theo Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thực hiện theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ trong 2 năm qua là thiếu kinh phí thực hiện; việc tuyên truyền, tư vấn học nghề chưa được các ngành, địa phương chú trọng thực hiện; cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa phù hợp thực tế nhu cầu lao động tại địa phương.

Về kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo của thị xã những năm qua có sự quan tâm của cả hệ thống chính trị trong việc giảm nghèo như: giúp đỡ hộ nghèo xây dựng các mô hình làm kinh tế; hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để sản xuất; vận động quỹ vì người nghèo xây dựng những mái ấm tình thương cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở… Kết quả năm 2018, thị xã Ngã Bảy đã giúp thoát nghèo 191 hộ, hiện nay xét theo tiêu chí đa chiều, số hộ nghèo của thị xã là 308 hộ, chiếm tỷ lệ 1,9%; hộ cận nghèo là 633 hộ, chiếm tỷ lệ 3,91%. Phấn đấu năm 2019, giảm 10% tỷ lệ hộ nghèo.

Qua giám sát, những bất cập khó khăn trong công tác xóa đói giảm nghèo của thị xã cũng được chỉ ra, thứ nhất là đa phần hộ nghèo còn lại đều thuộc diện đặc biệt khó khăn; thứ hai là một số gia đình nghèo lại không có tư liệu sản xuất, già yếu, neo đơn, một số lại không chí thú làm ăn. Vì vậy qua giám sát, đại diện Đoàn giám sát Ban kinh tế -  xã hội HĐND thị xã yêu cầu, tới đây với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã cần chủ động tham mưu cho UBND thị xã xây dựng các chương trình, kế hoạch trong nhiệm vụ được phân công sát điều kiện thực tế địa phương nhằm mang lại hiệu quả cao hơn.

 

Bảo Toàn
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE