BỒI DƯỠNG VĂN HÓA ỨNG XỬ VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH
Huỳnh Thanh Cần 30/07/2019 14:59
Bồi dưỡng văn hóa ứng xử và giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

 

Trong các ngày 29 và 30/7/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Ngã Bảy mở lớp bồi dưỡng văn hóa ứng xử và giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2019 tại thị xã Ngã Bảy.

Tham gia lớp tập huấn, gần 70 cán bộ phụ trách công tác gia đình của thị xã và các xã, phường cùng ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững các ấp, khu vực đã được giới thiệu 2 chuyên đề là văn hóa ứng xử và giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Trong đó chuyên đề văn hóa ứng xử tập trung vào các nội dung như: 1 số khái niệm về văn hóa, văn hóa ứng xử và ứng xử văn hóa; một số chuẩn mực ứng xử hằng ngày, ứng xử trong gia đình, ứng xử khi tham gia các hoạt động du lịch, ứng xử trong công vụ, công sở, ứng xử trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội, ứng xử trong học đường, trong doanh nghiệp, trong tham gia giao thông và ở nơi công cộng .v.v. Đối với chuyên đề giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tập trung vào 2 nội dung chính là thực trạng về đạo đức, lối sống trong gia đình hiện nay và tính cấp thiết của việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình hiện nay. Ngoài ra, các học viên còn được tham khảo về kỹ năng ứng xử văn hóa trong gia đình và vai trò, chức năng của giáo dục đời sống gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống.

Phước Thành
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE