ĐẨY MẠNH ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM XÂM HẠI TRẺ EM, NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, MUA BÁN NGƯỜI
Huỳnh Thanh Cần 24/09/2019 08:59

 

Ủy ban Nhân dân thị xã Ngã Bảy vừa ban hành Kế hoạch số 1240/KH-UBND, ngày 06/9/2019 về triển khai thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” trên địa bàn thị xã Ngã Bảy.

 

         

Kế hoạch đề ra 4 nhiệm vụ và giải pháp trong triển khai thực hiện Dự án, gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” trên địa bàn thị xã; công tác phòng ngừa; công tác tiếp nhận, phát hiện, điều tra xử lý vụ việc liên quan và việc tăng cường huy động nguồn lực tham gia các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.

Mục tiêu đề ra của thị xã Ngã Bảy là nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tham gia công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người; giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, đào tạo nghề cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần bảo vệ, giáo dục người chưa thành niên, phòng ngừa tái phạm; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng và trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người; đồng thời triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này nhằm kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm có liên quan, góp phần làm giảm tội phạm hình sự nói riêng và đảm bảo trật tự an toàn xã hội nói chung.

Cẩm Trân
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE