THỰC HIỆN ĐẠT VÀ VƯỢT 16/16 CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT NHIỆM KỲ 2015 - 2020
Huỳnh Thanh Cần 13/03/2020 15:18

 

Trong các ngày 11 và 12.03, Đảng ủy Công an thành phố Ngã Bảy đã tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy.

 

 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an thành phố Ngã Bảy đã thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết, trong đó nổi bật nhất là chỉ tiêu giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội không xảy ra đột xuất bất ngờ hàng năm đều đạt yêu cầu; ngoài ra các chỉ tiêu như: kéo giảm phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra, phá án vượt 6,79%; xây dựng đơn vị gương mẫu chấp hành điều lệnh công an nhân dân vượt 10%... 2 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá được Đảng bộ Công an thành phố Ngã Bảy đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: Tăng cường nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, tạo chuyển biến rõ nét tại đơn vị, địa bàn quản lý, đặc biệt quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt so với nhiệm kỳ trước; tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực lãnh đạo của cấp ủy. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ cơ sở theo khung quy định, tiêu chí bố trí cán bộ; đổi mới nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác đoàn thể. Nâng cao chất lượng phong trào đoàn thanh niên, hội phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 thành viên, bầu Bí thư, Phó Bí thư và đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên./. 

 

Hoài Trọng
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE