CHUẨN BỊ TỐT NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2019
Huỳnh Thanh Cần 05/11/2019 19:23

 

Theo kế hoạch, vào ngày 14/11, mỗi xã, phường ở thị xã Ngã Bảy sẽ chọn 1 khu dân cư tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 và ngày 16/11 các khu dân cư còn lại sẽ tổ chức đồng loạt Ngày hội.

 

 

Để đảm bảo Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 trên địa bàn thị xã Ngã Bảy diễn ra trang trọng, ý nghĩa, Thị ủy Ngã Bảy đã có Công văn yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung tổ chức quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019; tuyên truyền lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thành tựu công cuộc đổi mới của đất nước, của địa phương. Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ và Ngày hội. Hình thức và nội dung Ngày hội đảm bảo đúng hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và thị xã. Bên cạnh các đồng chí được phân công chỉ đạo ấp, khu vực, Thị ủy Ngã Bảy cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thị xã đang cư trú trên địa bàn về tham dự Ngày hội ở địa bàn cư trú, nhằm tạo sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi cư trú.

Theo hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ngã Bảy, Ngày hội năm nay sẽ gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Đối với phần lễ gồm các nội dung chính như: Ôn lại lịch sử và truyền thống của MTTQ Việt Nam; báo cáo kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019; đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành của Chi bộ, chính quyền về việc thực hiện quy ước tại khu dân cư; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân qua các phong trào ở khu dân cư và phát động thi đua năm 2020. Còn về phần hội, tùy vào điều kiện thực tế ở khu dân cư tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, nhằm tạo sinh khí vui tươi trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.

Cẩm Trân 
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE