BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG AN CƠ SỞ, BẢO VỆ DÂN PHỐ VÀ CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG NĂM 2020
Huỳnh Thanh Cần 28/06/2020 19:57

 

Công an thành phố Ngã Bảy vừa phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công an cơ sở, Bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng năm 2020, với 60 học viên là Công an viên, Ban bảo vệ dân phố và các trưởng ấp, khu vực ở 6/6 xã, phường tham gia.

 

 

Trong thời gian 5 ngày các học viên được trang bị một số kiến thức cơ bản về: công tác Công an thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; công tác phòng chống ma túy; quy định của pháp luật về quản lý cư trú, chứng minh nhân dân, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác phòng chống tội phạm về trật tự xã hội; những vấn đề cơ bản trong chỉ đạo, tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong giai đoạn hiện nay; công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong tình hình mới; công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với MTTQ và các tổ chức thành viên trong xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và công tác Dân vận của lực lượng Công an nhân dân; Công tác hướng dẫn quản lý, xây dựng lực lượng Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay và công tác quản lý lực lượng công an xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Mục đích của lớp bồi dưỡng lần này nhằm giúp cho lực lượng Công an ở cơ sở, Ban bảo vệ dân phố và các lực lượng quần chúng nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, các quy định của pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ góp phần đáp ứng được nhiệm vụ bảo vệ an trật tự an toàn xã ở địa phương ngày càng tốt hơn.

 

Quốc Khánh
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE