BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4
Huỳnh Thanh Cần 08/07/2020 01:55

 

Sáng ngày 07/7/2020, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố Ngã Bảy tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho 65 học viên là đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy Ngã Bảy. Đến dự khai giảng có ông Diệp Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy.

 

 

Thời gian lớp học từ ngày 07/7 - 10/7/2020, các học viên được triển khai 7 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh, về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên.

Thông qua lớp học nhằm giúp cho các cho cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, từng bước nâng cao nhận thức, năng lực về tư tưởng chính trị để vận dụng có hiệu quả đáp ứng được nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

 

Quốc Khánh
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE