ĐOÀN THANH TRA CÔNG AN TỈNH THANH TRA CÔNG TÁC PCCC TẠI THÀNH PHỐ NGÃ BẢY
Huỳnh Thanh Cần 19/06/2020 01:45

 

Đoàn thanh tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa đến thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Ngã bảy giai đoạn 2017 - 2020. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Đăng Hải - Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy.

 

 

Trong 3 năm qua, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các qui định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại địa phương được UBND thành phố tổ chức quán triệt đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư thương mại và các chợ trên địa bàn. Hàng năm đều có chỉ đạo ngành công an  phối hợp với các đơn vị thường xuyên kiểm tra phòng chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, chợ. 3 năm qua cũng đã tổ chức 6 cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy; Công an thành phố đã thành lập 8 tổ phòng cháy chữa cháy; xây dựng được 7 đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở gắn với các mô hình phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng dân cư như mô hình “khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy”  mô hình tuyên truyền PCCC tại các trường học. Đối với UBND thành phố, 3 năm qua cũng đã đầu tư kinh phí gần 130 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị PCCC tại chỗ.

Tuy nhiên qua thanh tra công tác PCCC tại chỗ trên địa bàn thành phố Ngã Bảy vẫn còn hạn chế mà đoàn lưu ý địa phương cần khắc phục như: hệ thống PCCC một số nơi chưa hoạt động tốt; chưa tham gia bảo hiểm bắt buộc về phòng cháy chữa cháy đối với khối trụ sở hành chính UBND thành phố; chưa trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy; đối với lực lượng tham gia chữa cháy tại chỗ chưa thực hiện được chế độ chính sách đối với chức danh đội trưởng, đội phó đối với đội PCCC cơ sở. Những hạn chế mà đoàn thanh tra chỉ ra đã được ông Nguyễn Đăng Hải - Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy tiếp thu và chỉ đạo các ngành chức năng khắc phục trong thời gian tới.

 

Bảo Toàn
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE