ĐẢNG BỘ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ NGÃ BẢY TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Huỳnh Thanh Cần 20/03/2020 13:15

 

Trong 2 ngày 17 và 18/3/2020, Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Ngã Bảy là đơn vị sau cùng ở thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ban chỉ huy Quân sự thành phố đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tiêu biểu như: hàng năm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng theo quy mô tổ chức biên chế đạt 1,95% dân số; lực lượng dự bị động viên đúng phương châm, gọn địa bàn; sắp xếp vào các đơn vị đạt 96,21%, vượt 1,21% chỉ tiêu; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100%..., đặc biệt đã tham mưu, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện làm điểm cho Quân khu đạt mục đích, yêu cầu đề ra, tham mưu và diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, phường đúng theo quy định, đạt 100% chỉ tiêu nhiệm kỳ.

 

 

Với những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, Đảng bộ BCH Quân sự thành phố Ngã Bảy đã đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới với 3 mục tiêu đột phá là: Đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng thiết thực, hiệu quả, chất lượng; huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với đối tượng tác chiến và cách đánh ở đồng bằng sông nước của ta; tăng cường rèn luyện thể lực, kỹ năng bắn súng, nâng cao chất lượng xây dựng văn kiện và thực hành diễn tập; thường xuyên quản lý, giáo dục, rèn luyện quân nhân, phát huy tinh thần tự giác trong xây dựng chính quy, thực hiện điều lệnh; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị; giữ vững và tăng cường đoàn kết nội bộ, giải quyết tốt các mối quan hệ, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ chủ trì các cấp.  

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp thành phố. Ông Nguyễn Thiện Nhơn, Bí thư Thành ủy Ngã Bảy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Ban chỉ huy Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

Hoài Trọng
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE