Tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và trật tự an toàn giao thông năm 2019

Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt là BCĐ 138) và Ban chỉ đạo an toàn giao thông thành phố Ngã Bảy vừa tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2020.

Nhiệt huyết tuổi đôi mươi

Ngày 13/02/2020, thành phố Ngã Bảy sẽ tổ chức Lễ giao - nhận quân năm 2020.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE