THỊ XÃ NGÃ BẢY BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Huỳnh Thanh Cần 21/11/2019 10:35

 

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp với Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn 2 - Thành Phố Hồ Chí Minh và UBND thị xã Ngã Bảy tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm cho cán bộ cấp huyện trên địa bàn thị xã Ngã Bảy.

 

 

Tham gia tập huấn có gần 50 cán bộ là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thành viên Văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã, cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn thị xã được triển khai 4 chuyên đề gồm: Nguồn lực xây dựng nông thôn mới và cơ chế, chính sách huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực; chủ trương chính sách về chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), kinh nghiệm trong và ngoài nước thực hiện OCOP, cộng đồng và phát triển cộng đồng, sản phẩm và sản phẩm OCOP, tổ chức kinh tế OCOP, mục tiêu và nội dung cơ bản của OCOP; bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm, chương trình OCOP và mẫu biểu; hướng dẫn xây dựng chuỗi giá trị nông sản chủ lực của địa phương. Lớp tập huấn nhằm cập nhật nâng cao kiến thức xây dựng nông thôn mới và triển khai thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm đến các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới.                                                                        

 

Hoài Trọng
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE