THỊ XÃ NGÃ BẢY BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Huỳnh Thanh Cần 21/11/2019 10:35

 

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp với Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn 2 - Thành Phố Hồ Chí Minh và UBND thị xã Ngã Bảy tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm cho cán bộ cấp huyện trên địa bàn thị xã Ngã Bảy.

 

 

Tham gia tập huấn có gần 50 cán bộ là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thành viên Văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã, cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn thị xã được triển khai 4 chuyên đề gồm: Nguồn lực xây dựng nông thôn mới và cơ chế, chính sách huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực; chủ trương chính sách về chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), kinh nghiệm trong và ngoài nước thực hiện OCOP, cộng đồng và phát triển cộng đồng, sản phẩm và sản phẩm OCOP, tổ chức kinh tế OCOP, mục tiêu và nội dung cơ bản của OCOP; bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm, chương trình OCOP và mẫu biểu; hướng dẫn xây dựng chuỗi giá trị nông sản chủ lực của địa phương. Lớp tập huấn nhằm cập nhật nâng cao kiến thức xây dựng nông thôn mới và triển khai thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm đến các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới.                                                                        

 

Hoài Trọng
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE