TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM
Huỳnh Thanh Cần 31/07/2020 02:17

Ngày 31.7, UBND thành phố Ngã Bảy phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang tổ chức tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP) trên địa bàn thành phố Ngã Bảy năm 2020.

 

 

Tham gia lớp tập huấn có trên 50 cán bộ là thành viên Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP thành phố; đại diện lãnh đạo một số phòng, ngành thành phố có liên quan và lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách OCOP xã, phường cùng các chủ thể có tham gia sản phẩm OCOP. Lớp tập huấn hướng dẫn một số nội dung về xây dựng ý tưởng sản phẩm và sở hữu trí tuệ; hướng dẫn tiềm năng phát triển sản phẩm; phương án sản xuất kinh doanh; hướng dẫn chất lượng sản xuất và tiêu chuẩn sản phẩm; hướng dẫn xúc tiến thương mại; hướng dẫn tiêu chuẩn sản phẩm và hướng dẫn, giới thiệu một số mẫu biểu về tổ chức tham gia chương trình OCOP. Hiện tại thành phố Ngã Bảy đã có 01 chủ thể Cơ sở sản xuất bún Huỳnh Đức với sản phẩm Bún tươi Huỳnh Đức, đăng ký tham gia đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP, kết quả đánh giá phân loại sản phẩm đạt 4 sao cấp huyện. Theo kế hoạch, dự kiến trong năm 2020 thành phố Ngã Bảy sẽ phấn đấu thực hiện thêm 2 chủ thể cơ sở sản xuất được đánh giá, xếp hạng OCOP.

 

Hoài Trọng
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE