THỊ NGÃ BẢY TẬP HUẤN KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN CẤP XÃ
Huỳnh Thanh Cần 03/12/2019 15:30

 

Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang phối hợp với UBND thị xã Ngã Bảy mở lớp tập huấn cho các bộ công chức của hai đơn vị là xã Hiệp Lợi và phường Ngã Bảy về kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã.

 

 

Tài liệu tập huấn cũng là đề tài nghiên cứu của trường Chính trị tỉnh Hậu Giang dựa trên cơ sở những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ nhân dân tại thị xã Ngã Bảy những năm qua. Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học về xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã; nghiên cứu cách xây dựng vận hành và đánh giá mô hình đối với xã Hiệp Lợi và phường Ngã Bảy và xây dựng các giải pháp nhân rộng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy. Với những yêu cầu trên, học viên được tiếp cận một số nội dung cơ bản như: thực hiện các nội dung cải cách thủ tục hành chính; thực hiện dân chủ cơ sở; thực hiện nụ cười công sở, quy định về văn hóa công sở, quy tắc ứng xử tại UBND cấp xã; vấn đề tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; chính quyền thân thiện chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân…qua lớp tập huấn này, giúp cho cán bộ công chức cấp xã nắm vững và thực hiện tốt nội dung trong xây dựng chính quyền thân thiện để hướng đến sự hài lòng của Nhân dân trong cung cách phục vụ.

 

Bảo Toàn
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE