THÔNG QUA DỰ THẢO KẾ HOẠCH CHỈNH TRANG, SẮP XẾP TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
Huỳnh Thanh Cần 08/11/2019 00:59

 

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND thị xã vừa chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kế hoạch chỉnh trang, sắp xếp trật tự đô thị, vệ sinh môi trường phục vụ Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020.

 

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

             

Yêu cầu của kế hoạch chỉnh trang, sắp xếp trật tự đô thị, vệ sinh môi trường phục vụ Tết nguyên đán Canh Tý là các phòng, ban, ngành thị xã và UBND các xã, phường phải xác định công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong xây dựng thị xã trở thành thành phố; xây dựng môi trường sống và làm việc theo pháp luật. Do đó, cần tập trung tuyên truyền vận động từ trong nội bộ ra tận quần chúng nhân dân thực hiện việc chỉnh trang, sắp xếp trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trong dịp Tết nguyên đán; đồng thời tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND thị xã giao cho phòng Quản lý đô thị bổ sung vào kế hoạch những nội dung mà các ngành góp ý, sớm trình UBND thị xã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện ngay, nhằm đảm bảo kịp thời gian hoàn thành các công việc trong tháng 12/2019.

 

Phước Thành
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE