THÀNH PHỐ NGÃ BẢY TUYÊN DƯƠNG 28 TẬP THỂ VÀ 81 CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Huỳnh Thanh Cần 16/07/2020 19:34

 

Sáng ngày 16/7, UBND thành phố Ngã Bảy long trọng tổ Chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến thành phố Ngã Bảy lần thứ IV năm 2020 (giai đoạn 2016 - 2020). Đến dự có ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

 

Khen thưởng cho cá nhân điển hình tiên tiến thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2016-2020

 

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", gắn với chủ đề xuyên suốt của thành phố trong 5 năm qua "Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020", Thành ủy, UBND thành phố Ngã Bảy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt chính trị đời sống đạt nhiều thành tựu to lớn, đưa công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu, tạo nên động lực mới trong phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Một số kết quả cụ thể như: về thi đua phát triển lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khu vực nông nghiệp đạt 1,31%; kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp, giao thông nông thôn, thủy lợi khép kín phục vụ tốt sản xuất gắn với công tác phòng, ngừa hạn, mặn xâm nhập. Trong thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 783 của UBND tỉnh Hậu Giang. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 15,2%. Kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Thương mại - dịch vụ với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 7,55%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 5 năm đạt trên 30.600 tỷ đồng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát huy hiệu quả; có 6/6 xã, phường tiếp tục đạt chuẩn văn hóa; 40/40 ấp, khu vực văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa hàng năm đều đạt trên 92%. Lĩnh vực cải cách hành chính đạt nhiều hiệu quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cũng không ngừng nâng cao đổi mới phương thức hoạt động, nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc...

Ngoài tuyên dương 28 tập thể và 81 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020, đại biểu dự hội nghị còn được nghe tọa đàm với 8 cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực chia sẻ cách làm hay, ý tưởng mới trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố 5 năm qua. Dịp này, thành phố cũng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 5 năm tiếp theo với mục tiêu là thi đua phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước  theo lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm đưa thành phố Ngã Bảy là một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hậu Giang.

 

Bảo Toàn
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE