THÀNH PHỐ NGÃ BẢY ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Huỳnh Thanh Cần 21/09/2020 04:25

Đoàn công tác Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang vừa có buổi làm việc với thành phố Ngã Bảy trong thực hiện các nội dung xây dựng chính quyền điện tử.

Thực hiện xây lộ trình xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua thành phố Ngã Bảy triển khai thực hiện nhiều thủ tục hành chính trên không gian mạng như: áp dụng hệ thống một cửa điện tử, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản mới, thực hiện chữ ký số; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4… Thành phố cũng gắn công nghệ thông tin với thủ tục hành chính thông qua các mô hình như: mô hình thủ tục liên thông “3 trong 1”; mô hình hướng dẫn viết hộ thủ tục hành chính cho người dân; mô hình trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện. Kết quả 9 tháng đầu năm, thành phố giải quyết trên 14.290 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt trên 99,99%, trong đó hồ sơ giải quyết qua một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến chiếm trên 33%.

 

 

Qua làm việc, những tồn tại trong quá trình thực hiện cũng được các phòng, ngành chuyên môn trực thuộc UBND thành phố và UBND xã, phường nêu lên, chủ yếu nền tảng hạ tầng thông tin, nguồn lực con người phục vụ chính quyền điện tử còn thiếu và yếu. Với những khó khăn trên, lãnh đạo thành phố Ngã Bảy mong muốn tới đây Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang tiếp tục hỗ trợ địa phương trong đào tạo, tập huấn chuyên môn và  tham mưu UBND tỉnh có sự hỗ trợ đầu tư đồng bộ về mạng lưới hạ tầng công nghệ thông tin, nhằm giúp thành phố Ngã Bảy triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao trong xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

 

Bảo Toàn
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE