TẬP HUẤN DUY TRÌ VÀ CHUYỂN ĐỔI, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Huỳnh Thanh Cần 29/08/2019 10:07

 

Sáng ngày 28/8/2019, Ủy ban Nhân dân thị xã Ngã Bảy phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang mở lớp tập huấn duy trì và chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước cho lãnh đạo và chuyên viên phụ trách ISO các phòng, ban chuyên môn; lãnh đạo UBND và công chức phụ trách ISO các xã, phường.

 

Quang cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn đã hướng dẫn các bước chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản 9001: 2015 bao gồm các nội dung: giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng, mô hình khung và các bước chuyển đổi từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001: 2015. Ngoài ra lớp tập huấn còn hướng dẫn các mẫu biểu về quản lý rủi ro và cơ hội theo phương pháp định tính và phương pháp định lượng; hướng dẫn về đánh giá nội bộ; về kiểm soát thông tin dạng văn bản; về kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục.

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách ISO các phòng, ban chuyên môn và các xã, phường, để qua đó áp dụng vào thực tế hoạt động của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

 

Phước Thành
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE