PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ NGÃ BẢY ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN SƠ KẾT CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH
Huỳnh Thanh Cần 22/07/2020 20:52

 

Ngày 21.07.2020, Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang đã tổ chức hội nghị giao ban sơ kết công tác Tài chính - Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ông Sầm Long Hải, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố Ngã Bảy đã tham dự hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị giao ban

 

Phát biểu tại hội nghị giao ban sơ kết công tác Tài chính - Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của tỉnh, ông Sầm Long Hải, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố Ngã Bảy đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác tài chính 6 tháng đầu năm và trình bày phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố Ngã Bảy, trong đó ngoài việc thực hiện tốt các mặt công tác thu, chi ngân sách, Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố còn làm tốt các nhiệm vụ phát sinh. Tiêu biểu như đã kịp thời cấp phát, chi trả hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 với tổng số tiền trên 9,5 tỷ đồng. Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố cũng đã trình bày 6 chỉ tiêu trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trước hội nghị. Qua đó đã được Ban giám đốc Sở Tài chính tỉnh đồng tình, đánh giá cao và biểu dương trước hội nghị./. 

 

Hoài Trọng
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE