NGÃ BẢY SƠ KẾT MÔ HÌNH “GIÚP DÂN THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH”
Huỳnh Thanh Cần 20/06/2019 15:30

Chiều ngày 05/6/2019, Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy chủ trì cuộc họp sơ kết, đánh giá hiệu quả mô hình “Giúp dân thực hiện các thủ tục hành chính”.

Đại biểu dự họp gồm các đồng chí: Đại diện Thường trực Thị ủy; Thường trực HĐND thị xã; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các đồng chí cán bộ, chuyên viên các ban, ngành thị xã là thành viên của 8 tổ “Giúp dân thực hiện các thủ tục hành chính”.

Cuộc họp đã đánh giá kết quả hoạt động sau hơn 8 tháng kể từ khi triển khai thực hiện mô hình “Giúp dân thực hiện các thủ tục hành chính” ở bộ phận “Một cửa” văn phòng UBND thị xã, bộ phận giải quyết thủ tục hành chính Công an thị xã và bộ phận “Một cửa” ở 6 đơn vị xã, phường; nhìn chung các tổ quán triệt, thực hiện tốt mục đích yêu cầu đề ra, cụ thể đã hướng dẫn, hỗ trợ giúp nhân dân thực hiện tổng số 2.133 hồ sơ các loại; kết quả đó bước đầu cho thấy mô hình đã phát huy được hiệu quả tích cực, góp phần củng cố lòng tin, nâng dần mức độ hài lòng của người dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền địa phương từ thị xã đến cơ sở. Bên cạnh đó, đại biểu dự họp cũng đã thảo luận chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: các tổ chưa chủ động giám sát việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính, thời gian trả kết quả đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ đảm bảo đúng quy định cũng như việc thực hiện tốt đạo đức công vụ về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân và kỷ luật phát ngôn của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp, giải quyết thủ tục hành chính ở các đơn vị.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã khẳng định ý nghĩa, mục đích và hiệu quả mang lại của mô hình thời gian qua là rất thiết thực, đây là một trong những cách làm hay, vừa thể hiện trách nhiệm của Thị ủy, UBND thị xã đối với nhân dân với tinh thần hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vừa trực tiếp tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc của người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Từ đó, đồng chí yêu cầu các ngành, các đơn vị, đặc biệt là các tổ “Giúp dân thực hiện các thủ tục hành chính” tiếp tục duy trì hoạt động, triển khai đồng bộ các mẫu biểu, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng ngày một tốt hơn trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế tồn tại, từng bước củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, góp phần vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

 

Minh Luân
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE