KHẨN TRƯƠNG HOÀN CHỈNH KẾ HOẠCH TIẾP ĐOÀN KHẢO SÁT LIÊN NGÀNH ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
Huỳnh Thanh Cần 18/09/2019 08:01
Ngày 16/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn cùng các sở, ban ngành và địa phương liên quan có buổi làm việc bàn về Kế hoạch tiếp Đoàn khảo sát liên ngành đánh giá trình độ phát triển đô thị tại tỉnh Hậu Giang.

Dự kiến trong tháng 9/2019, Đoàn khảo sát liên ngành gồm Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, Vụ Pháp luật - Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ban ngành liên quan sẽ khảo sát thực tế tại thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, thị xã Long Mỹ và thị xã Ngã Bảy làm cơ sở xem xét công nhận đô thị thành phố Vị Thanh mở rộng đạt đô thị loại II, thị xã Long Mỹ đạt đô thị loại III và rà soát, đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị xã Hiệp Lợi để thành lập phường Hiệp Lợi và tiêu chí đô thị loại III thị xã Ngã Bảy để thành lập thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Sau khi khảo sát thực tế xong, Đoàn sẽ làm việc với Tỉnh về từng Đề án công nhận đô thị và việc thành lập thành phố Ngã Bảy.

 

 

Để chuẩn bị tiếp Đoàn công tác được chu đáo, đạt hiệu quả chuyến công tác, Sở Xây dựng đã dự thảo Kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và địa phương liên quan. Theo đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm hoàn chỉnh Kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn, chuẩn bị tài liệu báo cáo phục vụ các buổi làm việc, phối hợp tổ chức đón tiếp, đưa đón Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế… Các địa phương chuẩn bị chương trình làm việc, bố trí xe đưa đón Đoàn, xây dựng kế hoạch chi tiết khảo sát thực tế, hậu cần theo kế hoạch tại từng địa bàn, chuẩn bị đầy đủ số liệu theo đề án, hồ sơ, cùng với các phòng chuyên môn của địa phương mình tham dự đầy đủ trong các buổi khảo sát.

Các sở, ban ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo từng tiêu chuẩn do sở, ngành mình phụ trách; phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, các địa phương làm việc trực tiếp với Đoàn công tác khi có yêu cầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đề nghị Sở Xây dựng liên hệ chặt chẽ với Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng xác định thời gian Đoàn công tác vào khảo sát tại Tỉnh, trao đổi thống nhất một số nội dung về lịch trình chuyến công tác để hoàn chỉnh Kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành.

Các sở, ban ngành và các địa phương chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo từng tiêu chuẩn do sở, ngành mình phụ trách; bố trí, phân công cụ thể cán bộ, công chức, viên chức tiếp đón, làm việc với Đoàn. Trên cơ sở kế hoạch chung do Tỉnh ban hành, từng địa phương phải xây dựng kế hoạch riêng, đảm bảo đón tiếp Đoàn chu đáo và chuyến công tác đạt hiệu quả cao.

 

Nguồn: haugiang.gov.vn
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019
V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019
Về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE