HỘI NGHỊ CHIA SẺ KINH NGHIỆM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX VÀ DU LỊCH NÔNG THÔN GẮN HTX
Huỳnh Thanh Cần 23/09/2020 05:35

UBND thành phố Ngã Bảy phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn Hậu Giang vừa tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ phát triển HTX và phát triển du lịch nông thôn gắn với HTX trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.

 

 

Hội nghị đã được nghe Tiến sỹ Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm đào tạo và tư vấn kinh tế hợp tác, Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển phát triển nông thôn II chia sẻ một số nội dung liên quan đến lĩnh vực HTX như: các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến HTX tại Việt Nam; bản chất HTX kiểu mới; vai trò của cấp uỷ trong lãnh đạo và chỉ đạo phát triển HTX; một số giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp trong HTX cũng như: kinh nghiệm mô hình phát triển HTX kiểu mới của các tỉnh: Đồng Tháp, Bến Tre, Long An, Trà Vinh; Thông tin, định hướng một số loại nông sản có tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Qua đó, nhằm giúp địa phương định hướng, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả trong xây dựng mô hình kinh tế tập thể. Hiện nay, thành phố Ngã Bảy còn 11 HTX nông nghiệp, 4 HTX lĩnh vực phi nông nghiệp, tất cả hoạt động theo Luật HTX 2012. Ngoài ra, thành phố còn 68 Tổ hợp tác kinh tế đang hoạt động.

 

Bảo Toàn
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE