HỌP MẶT MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN
Huỳnh Thanh Cần 22/01/2020 12:43
Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Ngã Bảy đã tổ chức buổi họp mặt Mừng đảng quang vinh - Mừng xuân Canh Tý 2020.

 

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Bí thư Thị ủy Ngã Bảy đã  đọc diễn văn Mừng Đảng - mừng Xuân và điểm lại kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 cùng với những thành tựu 15 năm thành lập thị xã.

Chặng đường lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành với những mốc son chói lọi, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại, mà đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước và thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tự hào về Đảng, về truyền thống của quê hương, Đảng bộ Ngã Bảy - Phụng Hiệp đã cùng với tỉnh Hậu Giang chung tay, góp sức trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng, đổi mới của đất nước.

 

 

Tiếp nối truyền thống các thế hệ cán bộ đi trước, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình kinh tế thị xã Ngã Bảy tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tốc độ tăng trưởng khá; tiềm năng, lợi thế của địa phương từng bước khai thác có hiệu quả. Thành tích nổi bật là đã huy động mọi nguồn lực xây dựng thị xã trở thành thành phố thuộc tỉnh, nâng xã Hiệp Lợi thành phường và là đơn vị đầu tiên của tỉnh Hậu Giang có xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao hơn; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quy chế dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được mở rộng; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng thực chất.

 

 

Những kết quả trên, đã góp phần vào thành tựu 15 năm qua của Đảng bộ, thị xã đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; xây dựng hoàn thành đô thị loại III, nâng cao chất lượng đô thị theo hướng thành phố thuộc tỉnh; hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; xây dựng xã Đại Thành đạt xã nông thôn mới nâng cao; xã Hiệp Lợi và Tân Thành hoàn thành 16 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân. Đặc biệt, thị xã đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Ngã Bảy vào ngày 10/01/2020, với số phiếu tán thành của đại biểu quốc hội là 100%.

Tại buổi họp mặt, các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, các vị nguyên là lãnh đạo thị xã Ngã Bảy qua các thời kỳ cũng đã bày tỏ niềm phấn khởi trước sự phát triển của thị xã và mong muốn tới đây Đảng bộ, chính quyền thị xã tiếp tục lãnh đạo, điều hành để thị xã Ngã bảy ngày càng phát triển xứng tầm thành phố thuộc tỉnh.

Hoài Trọng - Quốc Khánh - Bảo Toàn
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE