CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ TRONG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI
Huỳnh Thanh Cần 01/07/2019 13:56
Chính phủ quy định mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành quyết định số 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, Điều 1 của Quyết định quy định định về mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi như sau: Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi với mức cụ thể như sau: Đối với lợn con, lợn thịt các loại hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi; Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2019.

 

 

Phước Thành
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE