CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA CỦA SỞ NỘI VỤ
admin 08/08/2018 23:02
Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang đã đến công bố quyết định thanh tra đối với đơn vị UBND thị xã Ngã Bảy. Đây là 1 trong 4 cuộc thanh tra thường xuyên nằ

Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang đã đến công bố quyết định thanh tra đối với đơn vị UBND thị xã Ngã Bảy. Đây là 1 trong 4 cuộc thanh tra thường xuyên nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh. Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy cùng thủ trưởng các phòng, ban, ngành trực thuộc UBND thị xã tiếp và làm việc với Đoàn.

Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại buổi công bố quyết định

Đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 466/QĐ-SNV, ngày 02/10/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó; chấm dứt các hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức; tuyển dụng, nâng lương trước hạn đối với công chức, viên chức và chính sách tiền lương; kỷ luật đối với công chức, viên chức tại UBND thị xã Ngã Bảy. Thời kỳ thanh tra là năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; thời hạn thanh tra trong 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra của Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ, ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy thay mặt đơn vị UBND thị xã tiếp nhận quyết định Thanh tra của Sở, đồng thời chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí nơi làm việc cụ thể tiếp Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc và phân công đồng chí Trưởng phòng Nội vụ thị xã trực tiếp làm việc xuyên suốt với Đoàn. Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy Phạm Chí Dũng cũng yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành trực thuộc UBND thị xã phải phối hợp chặt chẽ trên tinh thần trách nhiệm, cung cấp thông tin, báo cáo kịp thời cho Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu cũng như báo cáo kịp thời về Chủ tịch UBND thị xã.

Cẩm Trân
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE