ÔNG DIỆP MINH TUẤN PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ NGÃ BẢY KHẢO SÁT MÔ HÌNH KINH TẾ VƯỜN
Huỳnh Thanh Cần 24/03/2020 07:07

 

Sáng ngày 23/03/2020, ông Diệp Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy cùng lãnh đạo các ngành có liên quan đã đến khảo sát một số mô hình kinh tế vườn ở xã Tân Thành.

 

 

Đoàn đã đến khảo sát mô hình trồng sầu riêng trên diện tích 1ha đã được 7 năm tuổi của gia đình anh Nguyễn Thanh Tùng và mô hình vườn chôm chôm 03 ha gần 30 năm tuổi của anh Đặng Quốc Hùng ở cùng ấp Đông An 2, xã Tân Thành. Theo anh Nguyễn Thanh Tùng, số tiền đầu tư để trồng 1 cây sầu riêng đến cho trái khoảng 3,5 triệu đồng và mất thời gian từ 3 năm trở lên, nên nông dân gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn khi chuyển đổi vườn cây kém hiệu quả sang trồng sầu riêng. Còn anh Đặng Quốc Hùng thì cho biết, với 3 ha vườn chôm chôm cho sản lượng mỗi năm trên dưới 50 tấn trái, những năm gần đây anh còn mở cửa vườn nhà cho khách tham quan, chỉ riêng năm rồi thu hút trên 1.000 lượt khách, từ đó đã tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Qua tiếp xúc với các chủ vườn, ông Diệp Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy đã nhắc nhở người dân cần theo dõi chặt nồng độ mặn nguồn nước tưới để bảo đảm an toàn cho vườn cây ăn trái; ngành chuyên môn cần quan tâm hỗ trợ người dân về kỹ thuật trồng và chăm sóc cũng như xây dựng dự án chuyển đổi cây trồng, để người dân có thể tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi. Riêng người dân cũng cần quan tâm đến việc khai thác tiềm năng du lịch miệt vườn, để có thể tăng thêm giá trị cho nông sản, nâng cao nguồn thu nhập cho gia đình và góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch cho tỉnh Hậu Giang.

Phước Thành
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE