11 sản phẩm nông, thủy sản được dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Vừa qua (ngày 26/6/), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì cuộc họp sơ kết thực hiện Đề án quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông, thủy sản trên địa bàn tỉnh (Đề án). Cùng tham dự có Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và địa phương, các cơ sở sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh...

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE