Gió lớn đã làm tốc mái 15 căn nhà

Gió lớn đã làm tốc mái 15 căn nhà

Công bố xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Công bố xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hội chợ triển lãm công nghiệp và thương mại thị xã Ngã Bảy năm 2019

Hội chợ triển lãm công nghiệp và thương mại thị xã Ngã Bảy năm 2019

Thêm một điểm sạt lở bờ sông

Thêm một điểm sạt lở bờ sông

Chính phủ quy định mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Chính phủ quy định mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết
Về việc Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Về việc Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019
Lịch tiếp công dân định kỳ của đại biểu HĐND thị xã năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE