TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO VÀ CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI NĂM 20120
Huỳnh Thanh Cần 17/12/2019 08:51
Triển khai kế hoạch vận động quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội năm 20120

 

Sáng ngày 16/12/2019, Ban vận động Quỹ vì người nghèo -  Chương trình an sinh xã hội thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

 

 

Trong năm 2019, thị xã và các xã, phường đã vận động được hơn 2 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật quy ra tiền hơn 1,4 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo. Qua đó đã chi gần 1,9 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo. Riêng về chương trình an sinh xã hội đã vận động được gần 9 tỷ đồng. Năm 2020, Ban vận động Quỹ vì người nghèo -  Chương trình an sinh xã hội thị xã đề ra kế hoạch vận động 1,6 tỷ đồng tiền mặt và 1 tỷ đồng hiện vật quy tiền cho Quỹ vì người nghèo, tập trung vào 2 cao điểm, đợt 1 từ tháng 5 đến tháng 6 và đợt 2 từ tháng 10 đến tháng 11/2020. Riêng về Chương trình an sinh xã hội sẽ vận động 2 tỷ đồng. Về xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, trong năm 2020 Ban vận động thị xã giao cho các cơ quan, đơn vị vận động  xây dựng 37 căn nhà tình thương để trao tặng cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Phước Thành
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE