THÀNH ỦY NGÃ BẢY TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI
Huỳnh Thanh Cần 23/07/2020 20:46

 

Thành ủy Ngã Bảy vừa tổ chức tổng kết công tác chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ngã Bảy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ngã Bảy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức thành công và được Tỉnh ủy đánh giá cao. Để đạt kết quả trên, quá trình chuẩn bị, Thường trực Thành ủy đã theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ tất cả các khâu, từ việc quán triệt, triển khai văn bản chỉ đạo cấp trên đến công tác văn kiện, nhân sự, đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy định. Kết quả bầu cử trong đại hội đảm bảo theo đề án nhân sự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Riêng đối với chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy Ngã bảy, diễn ra từ ngày 28-2 và kết thúc vào ngày 18-3-2020. Thành ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách chỉ đạo từng đảng bộ, chi bộ. Đánh giá chung kết quả tổ chức đại hội tại 9 đảng bộ và 42 chi bộ trực thuộc Thành ủy đảm bảo đúng nội dung, quy trình. Công tác điều hành đại hội thực hiện đầy đủ các nội dung, nghiêm túc, chặt chẽ.

Dịp này, Thành ủy Ngã Bảy tặng giấy khen cho 39 tập thể và 124 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố và đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Ông Nguyễn Huỳnh Đức trao thưởng cho tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 

Ông Nguyễn Đăng Hải trao thưởng cho cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Bảo Toàn - Quốc Khánh
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE