THÀNH ỦY NGÃ BẢY SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2020
Huỳnh Thanh Cần 07/10/2020 18:45

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Ngã Bảy vừa tổ chức hội nghị lần thứ 4 (mở rộng) nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai Chương trình công tác quý IV/2020. Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Huỳnh Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành ủy Ngã Bảy; ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

 

 

Trong quý III, Thành ủy Ngã Bảy tiếp tục tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 nhiệm vụ đột phá và 18 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đảng bộ năm 2020 đề ra. Qua đó, kết quả nổi bật là đến nay có 11 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết, gồm: cơ cấu giá trị sản xuất; nâng chất các tiêu chuẩn thành phố; nâng chất xã nông thôn mới nâng cao, phường văn minh đô thị; y tế; giáo dục; tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch; công tác tuyển quân, xây dựng, huấn luyện các lực lượng; phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông; kết nạp đảng viên, thực hiện các cuộc kiểm tra chuyên đề; tỷ lệ đoàn viên, hội viên; và tỷ lệ hài lòng của người dân đối với cấp ủy, chính quyền. Cùng với đó, có 3 chỉ tiêu đạt từ 80 đến 95% Nghị quyết, là: tổng vốn đầu tư toàn xã hội, số lao động được tạo việc làm và tỷ lệ người dân tham gia BHYT; có 2 chỉ tiêu đạt từ 70 đến 80% Nghị quyết là giá trị sản xuất và tổng thu ngân sách. Đồng thời có 2 chỉ tiêu cuối năm đánh giá là tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ tăng dân số tự nhiên.

Chương trình công tác quý IV/2020 được Thành ủy Ngã Bảy xác định với 5 nhóm nhiệm vụ ưu tiên chỉ đạo, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ đề ra năm 2020, mà tập trung nhất là đối với việc chỉ đạo nâng cao tỷ lệ người tham gia BHYT và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước; ưu tiên chỉ đạo nâng cao giá trị sản xuất khu vực III (thương mại, dịch vụ), tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và triển khai, thực hiện các dự án khu đô thị, dân cư, thương mại. Cùng với đó là đẩy mạnh tổ chức các hoạt động chào mừng và bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như chuẩn bị tốt các bước cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dịp này, Thành ủy Ngã Bảy cũng đã sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong tình hình mới″, gắn với sơ kết Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 10/3/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 11/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 02/10/2015 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã Ngã Bảy.

 

Cẩm Trân - Quốc Khánh
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE