TỔNG KẾT LỚP SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH
Huỳnh Thanh Cần 17/09/2020 01:33

Trung tâm Chính trị thành phố Ngã Bảy vừa tổ chức lễ tổng kết lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XI năm 2020.

 

Quang cảnh buổi tổng kết

 

Tham gia lớp có 53 học viên là Đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố. Trong thời gian hơn 1 tháng, các học viên được nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam…., các nội dung của bài giảng được Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn, đặc biệt là sau mỗi phần học đều có tổ chức thảo luận theo tổ và giải đáp các thắc mắc của học viên. Thông qua lớp học này giúp nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được phân công ở chi bộ, cơ quan, đơn vị đang công tác.

 

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố trao giấy chứng nhận cho học viên

 

Cuối khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó có 4 học viên đạt loại giỏi, 35 học viên đạt loại khá và 14 học viên đạt loại trung bình. Ngoài ra, Trung tâm Chính trị thành phố Ngã Bảy cũng đã tặng giấy khen cho 6 học viên đạt kết quả  tích cực trong học tập.

Quốc Khánh
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE