TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019
Huỳnh Thanh Cần 17/01/2020 15:36
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

 

Thị ủy Ngã Bảy vừa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Ông Nguyễn Thiện Nhơn, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

 

 

Trong năm 2019, Thị ủy Ngã Bảy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết Đảng các cấp trong đảng viên đạt tỷ lệ trên 98%; chỉ đạo sơ kết, tổng kết kịp thời các văn bản của Đảng; công tác giáo dục chính trị được đẩy mạnh, tâm trạng nhân dân và dư luận xã hội trên địa bàn tiếp tục chuyển biến tốt; tỷ lệ mức độ hài lòng của người dân đối với cấp ủy, chính quyền đạt trên 97%. Trong năm, đã chỉ đạo thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022; chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng chi bộ kiểu mẫu; phát triển đảng viên đạt 104% chỉ tiêu trên giao. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn. Hoạt động khối vận, công tác văn phòng cấp ủy ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực…

Trên cơ sở kết quả đạt được, Thị ủy Ngã Bảy đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2020, với chủ đề tập trung là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên; rà soát, sắp xếp cán bộ đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy các cấp; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

 

Hoài Trọng
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE