SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VÀO CUỘC SỐNG
Huỳnh Thanh Cần 22/07/2020 20:59
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố được long trọng tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17/6/2020. Đây là điểm chỉ đạo toàn diện Đại hội cấp trên cơ sở của tỉnh. Đại biểu đến dự Đại hội có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 298 đại biểu chính thức đại diện cho 2.707 đảng viên thuộc 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy tham dự.

 

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội diễn ra với bầu không khí sôi nổi, dân chủ; văn kiện Đại hội được các cấp lãnh đạo đánh giá cao, có đầu tư, nghiên cứu sát thực tế địa phương: Đó là việc xây dựng 02 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; thực hiện thành công Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31/3/2016 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy Hậu Giang về “Xây dựng thị xã Ngã Bảy đến năm 2020 trở thành thành phố thuộc tỉnh”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị với môi trường sống xanh, sạch, đẹp; đồng thời xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Những kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ 2015 - 2020 là tư liệu quý giá để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 có định hướng, biện pháp chỉ đạo hiệu quả hơn.

 

 

Về nhân sự, Đại hội đã bầu 41 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 01 đại biểu đương nhiên, 27 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy 11 đồng chí; bầu Bí thư; 02 Phó Bí thư Thành ủy; Ủy ban kiểm tra 07 đồng chí và bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đại hội lần này có số phiếu bầu cho các chức danh chủ chốt đạt tỷ lệ rất cao; tỷ lệ cấp ủy viên nữ chiếm 19,5%; tỷ lệ trẻ gần 10%; tỷ lệ nữ tham gia Ban Thường vụ chiếm 18,18%, đạt và vượt yêu cầu quy định Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Điểm mới trong Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Ngã Bảy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là chức danh Bí thư được đại biểu dự Đại hội giới thiệu với 298/298 phiếu, đạt 100%; kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu đồng chí Nguyễn Huỳnh Đức giữ chức vụ Bí thư Thành ủy với số phiếu đạt tuyệt đối 41/41 phiếu, đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, dân chủ mà Đảng bộ thành phố đã dày công xây dựng và vun đắp.

 

 

Đại hội đã biểu quyết Nghị quyết đại hội với 17 chỉ tiêu theo hướng tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và có cấu dân cư theo hướng thương mại dịch vụ. du lịch huy động mọi nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và văn hóa. Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ mới đặc biệt quan tâm chú trọng việc nâng cao lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đồng thời sớm đưa Nghị quyết Đảng bộ vào cuộc sống để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh, phục vụ tốt cho đời sống Nhân dân và cũng để tạo sự thống cao trong Đảng, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự quản lý điều hành của UBND thành phố, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Ngã Bảy tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước, của địa phương, tinh thần hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng nỗ lực vượt qua thách thức, khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nên ngay sau khi Đại hội kết thúc thành công rực rỡ, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Thường trực Thành ủy tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố đến toàn đảng viên của Đảng bộ và tuyên truyền đến đoàn viên hội viên và Nhân dân. Đợt Thông báo đã tạo được quan tâm của dư luận xã hội và có sự lan tỏa nhanh. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng thu nhận được nhiều thông tin phản hồi tích cực thể hiện sự tin tưởng của Nhân dân đối với Đảng bộ thành phố.

 Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục tham mưu Thành ủy xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức các hội nghị nghiên cứu, quán triệt sâu, rộng nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để toàn thể đảng viên và Nhân dân hiểu rõ hơn về định hướng, những biện pháp lãnh đạo của Thành ủy, từ đó nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc chung tay thực hiện thắng lợi Nghị quyết và cũng là cách để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân thành phố, theo kế hoạch đến ngày 24/7/2020 hoàn thành triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ngã Bảy cho đảng viên, ngày 15/8/2020 hoàn thành tuyên truyền đến các hội đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn.

 

BTG Thành ủy Ngã Bảy
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE